گردنبند کارتیه مدالی

جنس: استیل

شرایط نگهداری: دور از مواد شیمیایی و عطر

مدال دو رو بوده و تصویر هر دو طرف متفاوت است

گردنبند مار نگینی

جنس گردنبند مار استیل بوده و برای نگه داری بهتر است از عطر و مواد شیمیایی تماس نداشته باشد

کل سطح المان مار دارای نگین های ریز است.

 

گردنبند مار مینا

جنس: استیل

قسمت‌هایی از المان مار دارای میناکاری به رنگ آبی است

برای نگه داری بهتر است با مواد شیمیایی و عطر و ادکلن در تماس نباشد

گردنبند jadior

جنس: استیل

برای نگه داری بهتر با موادشیمیایی و عطر و ادکلن در تماس نباشد