شما اینجا هستید:

تحویل سفارشات

پس از ثبت و نهایی‌شدن سفارش، پرسنل ایبک، سلامت کالای مورد نظر شما را بررسی کرده و آن را تحویل مأمور پست می‌دهند. سفارش‌ها در شهر مشهد، 4 تا 5 ساعت پس از ثبت سفارش و سفارش‌های شهرستان‌ها، 2 تا 5 روز بعد تحویل مشتری می‌شود.