استایل به روش خاص یک فرد برای بیان خود اشاره میکند. این روش میتواند مربوط به سبک نوشتن، لباس یا حتی معماری باشد. در دنیای مد، استایل که مخفف ((استایل شخصی)) است به روشی گفته میشود که یک شخص بر اساس سلیقه و حس زیباییشناختی خود، یک مدل مو و یا لباس را انتخاب می کند و لوازم و لباسهای مختلف را باهم ست میکند. هر شخص استایل خود را مطابق با قواعد و چهارچوبهای زندگی خود انتخاب میکند. درواقع استایل هر شخص، نشاندهنده شخصیت، طرز فکر و سلیقه وی است و به این دلیل داشتن استایل شخصی برای افراد، اهمیت زیادی دارد. ازجمله برخی از استایلهای شخصی میتوان به استایلهای مینیمال و … اشاره کرد.

فشن سبک غالب در یک فرهنگ خاص و یک زمان خاص است. درواقع مد به روشهای رایج و محبوب لباس پوشیدن در یک زمان یا دوره خاص اشاره دارد. صنعت مد با سبکهای غالب حال حاضر سروکار دارد. چیزی که در یک ماه یا فصلی از سال مد باشد، ماه یا فصل بعد دیگر مد نیست و تاریخ انقضای آن از بین میرود. بهعبارتدیگر به تغییر سلیقه ناگهانی اکثر افراد یک جامعه مد میگویند. خانههای مد و فشن میزبان نمایشهای فشن هستند تا لباسهایی که بیانگر چشماندازی برای آینده مد هستند را برجسته کنند. سپس اینفلوئنسرها و بلاگرها با ایدهها و خلاقیتهای خود به این نمایشها واکنش نشان میدهند و از چشم اندازهها در سبکهای خود استفاده میکنند. درنهایت هم خردهفروشها از تمامی این اتفاقات و اطلاعات استفاده میکنند تا محصولات خود را به فروش برسانند. اغلب اخبار مد و سبکهای جدید در شبکههای اجتماعی و مجلات مد منتشر میشود.

اصلیترین تفاوت مد و استایل در این است که استایل به سلیقه و سبک یک فرد و مد به سلیقه و سبک یک جامعه بستگی دارد. در استایل سلیقه شخصی یک فرد و نحوه انتخاب خود شخص تأثیر دارد ولی در مد، این جامعه، طراحان و عمدهفروشان هستند که انتخاب میکنند چه چیزی مد باشد و اکثریت آن را بپوشند. البته مرز بین مد و استایل بسیار باریک است. برای مثال مدلی را در نظر بگیرید که برای پیروی از مد لباسی از یک طراح را می پوشد اما آن را به سلیقه خود با لباسهای دیگر نیز ترکیب میکند.

  • مد یعنی چیزهایی که بهطور انبوه تولید میشوند. استایل یعنی تک و خاص که مانند DNA هر فرد است. همانطور که کمدهیچ دو نفری یکسان نیست.
  • مد یعنی تنها از مجلات مد و اخبارها پیروی کنیم و مانند آنها بپوشیم. استایل یعنی خلاقیت خود را به کار بگیریم و طبق سلیقه خود بپوشیم.
  • مد یعنی هر فصل تغییر کنیم. استایل یعنی یک سبک مناسب با اخلاق، سبک زندگی و سن خود را دنبال کنیم.

مد و ترند هر دو مفهوم دنبال کردن و استفاده از آخرین سبکها در زمینههای مختلفی مثل پوشاک، سبک زندگی، طراحی و … دارند. برای درک تفاوت این دو، ابتدا باید بدانید که ترند زیرمجموعه مد است و مد شامل مجموعه زیادی از ترندهای روز میشود. ترند در لغت به معنای روند، گرایش است و به فراگیر شدن در آینده نزدیک اشاره میکند. ترند در حال معرفی کردن یک استایل خاص یا سبک است و احتمال دارد که مورد استقبال قرار بگیرد، ولی مد فراگیر شده و موردقبول اکثریت قرار گرفته است.